Up en nivå Topnivå » Studieresa till Italien 1925-26
Studieresa till Italien 1925-26
!925 -1926 reste Oskar och några studiekamrater från Slöjdföreningens skola i Göteborg på en längre studieresa till Italen. En av kollegorna Brage Engedahl och Oskar drygade ut resekassan genom att skicka text och bilder till två tidningar i Sverige. Det som visas här är tagna ur gamla, gulnade exemplar av tidningarna och kan vara litet svårt att läsa men de ger en intressant bild av konstnärslivet på den tiden.