Up en nivå Topnivå » Porträtt
Porträtt
Här visas några proträtt av Oskar från olika tider.

 Oskar 1926   Tidningen